Splošni pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA INTERESNE SKUPNOSTI INTERESSENSGEMEINSCHAFT KÄRNTEN CARD BETRIEBE

Podatki z dne 01.12. 2022


1.Področje veljavnosti splošnih pogojev poslovanja, definicije:

Ti splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju „SPP“) veljajo za vse kategorije karte Kärnten Card ter druge ponudbe in storitve interesne skupnosti Interessensgemeinschaft Kärnten Card Betriebe (v nadaljevanju „IGKC“) v enaki meri, razen če so v posameznih uredbah sprejete druge določbe. Neposredna pogodba se sklene le s samostojnimi, komercialno lokalnimi dobavitelji in ponudniki storitev, ki so dejavni na lastno odgovornost (v nadaljnjem besedilu „partnerska podjetja“).

»Inkluzivni partnerji« so partnerska podjetja, ki jih lahko stranka kartice Kärnten Card z veljavno kartico Kärnten Card obišče največ enkrat na dan brezplačno. Natančen opis storitev najdete na posamezni strani s podrobnostmi o destinaciji izleta.

Bonus partnerji“ so partnerska podjetja, podvržena garanciji za najboljšo ceno; ti morajo imetnikom in imetnicam karte vedno zagotoviti enake ali boljše pogoje kot kateri koli drugi posamezni stranki.

Za izdajo in uporabo karte Kärnten card veljajo kot izrecno dogovorjeni naslednji pogoji:


2. Storitve, definicije:

Z nakupom karte Kärnten Card ali enakovrednega paketa na že obstoječo karto Kärnten Card je stranka upravičena do storitev, ki so prikazane v brošuri, se nanašajo na kategorijo karte in so v skladu s temi splošnimi pogoji poslovanja. V to so vštete bodisi vključujoče storitve partnerjev karte Kärnten Card, bonus storitve bonus partnerjev karte Kärnten Card ali storitve združenja javnih linijskih prevoznikov na avstrijskem Koroškem (Verkehrsverbund Kärnten).

Storitve tega združenja so izključene iz sezonskega paketa karte Kärnten Card. Vključujoče storitve obsegajo uporabo ponujenih storitev, ki ste jih z nakupom karte Kärnten Card že plačali. Bonus storitve obsegajo le pravico do popusta v vrednosti najmanj 10 % na pristojbino, ki jo je treba plačati za uporabljeno storitev. Odločilna za obseg in vrsto storitve, ki jo stranka želi uveljavljati, je poleg ustrezne kategorije karte vedno tudi nezavezujoča vsebina brošure karte Kärnten Card.


3. Obseg storitev / odgovornost:

Vsa partnerska podjetja Kärnten Card delujejo samostojno kot neodvisne gospodarske družbe. Partnerska podjetja so dolžna imetnikom kartic zagotavljati celotno paleto storitev, označenih kot storitve Kärnten Card, v časovnem in količinskem smislu v svojem običajnem delovnem času in splošnih pogojih prevoza in poslovanja. Storitev inkluzivne operacije je v času trajanja akcije možno koristiti največ enkrat na dan. Točen obseg storitev najdete na posamezni strani s podrobnostmi o destinaciji izleta v našem oglasnem gradivu.

Omejitve uporabe storitev karte Kärnten Card lahko na splošno izhajajo iz delovnega časa posameznih partnerskih podjetij, ki predvsem zaradi vremenskih razmer in drugih okoliščin, ki so odvisne od sezone, ne zajemajo celotnega promocijskega obdobja karte Kärnten Card. Zaradi tega je treba upoštevati neobvezujoče delovne ure, ki so navedene v brošuri karte Kärnten Card, pa tudi morebitne podatke o partnerskih podjetjih (na primer na njihovi spletni strani itd.).

IGKC si pridržuje pravico, da sporazum s posameznimi vključujočimi partnerji, bonus partnerji in združenjem javnih linijskih prevoznikov na avstrijskem Koroškem na podlagi pomembnih razlogov kadar koli, celo med promocijskim obdobjem, prekine, in sicer brez nadomestila ponujenih storitev, ki za imetnika ali imetnico karte na ta način odpadejo.

Za storitve narodnega parka „Nationalpark Kärnten Card“ veljajo dodatno še pogoji narodnega parka „Hohe Tauern – die Nationalpark-Region in Kärnten Tourismus GmbH“.


4. Cestninske ceste / ladijske linije / gorske železnice:

V primeru uporabe cestninskih cest mora imeti vsaka oseba v vozilu (motorno kolo, osebni avtomobil ali avtobus) veljavno karto Kärnten Card. V nasprotnem primeru se zaračuna sorazmerna cestnina.

Ponudba ladijskih linij se nanaša na relacijsko vožnjo v skladu z voznim redom, ne pa tudi na posebne prireditve in posebne storitve.

Karta Kärnten Card je namenjena prostemu času in ne športu. Ponudba gorskih železnic se zato ne nanaša na vsakodnevno večkratno uporabo v športne namene (npr. jadralno padalstvo, sankanje, kolesarjenje itd.).

 

5. Predpogoji za izdajo:

Karto Kärnten Card lahko dobite na pooblaščenih prodajnih in izdajnih mesta. Že izdane sezonske karte Kärnten Card lahko napolnite na pooblaščenih polnilnih ali prodajnih mestih ter preko pooblaščenih spletnih portalov. Polnilna ali prodajna mesta so dodatna izdajna mesta IGKC.

Karto Kärnten Card za narodni park izdajajo določeni nastanitveni obrati za čas bivanja turistov brezplačno in je torej ni mogoče kupiti.


6. Pogoji za veljavnost:

Karta Kärnten Card je izdana izključno določenemu lastniku oziroma določeni lastnici, ni prenosljiva niti podedljiva. Velja samo v povezavi z osebnim dokumentom s fotografijo. Storitve, ki so povezane s karto Kärnten Card, lahko torej uveljavlja le oseba, ki je navedena na karti, in sicer v obdobju veljavnosti (v nadaljevanju „promocijsko obdobje“) karte Kärnten Card (promocijsko obdobje).

Promocijsko obdobje je vsako leto znova določeno v brošuri karte Kärnten Card. Obdobje veljavnosti vsake posamezne karte Kärnten Card je odvisno od kupljenega paketa storitev. To velja tako za kartico Winter Kärnten kot za kartico Sommer Kärnten.

Stroškov karte in paketov storitev, ki jih v koledarskem letu nakupa niste uporabili ali ki ste jih uporabili le deloma, ne povračamo.


7. Uporaba:

Za koriščenje storitev, povezanih s karto Kärnten Card, mora imetnik ali imetnica karte vsakemu partnerskemu podjetju ali članu združenja javnih linijskih prevoznikov na avstrijskem Koroškem (Verkehrsverbund Kärnten) pokazati svojo karto Kärnten Card, ki njeno veljavnost nato preveri. Imetnik ali imetnica karte mora na upravičeno zahtevo predložiti osebni dokument s fotografijo. Če le-ta osebnega dokumenta s fotografijo nima pri sebi, se mu/ji koriščenje storitev karte Kärnten Card zavrne.


8. Nepravilna uporaba:

V primeru zlorabe ali zgolj ob sumu zlorabe so posamezna partnerska podjetja upravičena in dolžna kartico obdržati brez zamenjave in jo blokirati za nadaljnjo uporabo. Posredovanje kartice Kärnten Card tretjim osebam ni dovoljeno in bo povzročilo kazenske sankcije in poznejše odškodninske zahtevke.


9. Cene in otroški popusti:

Na splošno veljajo cene posameznih kategorij karte in paketov storitev, ki so navedene v brošuri karte Kärnten Card oziroma na www.kaerntencard.at. Popusti, povezani s starostno skupino, temeljijo na letih rojstva, navedenih v brošuri Kärnten Card za določeno koledarsko leto.


10. Kraja/izguba:

V primeru kraje ali izgube karte Kärnten Card lahko imetnik ali imetnica karte ta dogodek sporoči na kateri koli izdajni točki. V primeru kraje ali izgube IGKC ne prevzema odgovornosti.

 

11. Izjava o omejitvi odgovornosti IGKC:

IGKC ne prevzame nikakršne odgovornosti za morebitno škodo, ki bi jo imetnik ali imetnica karte utrpel/a v zvezi s koriščenjem ponujenih storitev. IGKC je izključno odgovorna za tehnično obdelavo karte Kärnten Card med lastniki in lastnicami karte Kärnten Card ter partnerskimi podjetji. V vsakem primeru izdaja karte Kärnten Card in s tem povezana možnost uporabe storitev ne pomenita nobene odgovornosti za IGKC za kakršno koli škodo, ki je posledica uporabe storitev. Pri uporabi storitev karte Kärnten Card se neposredna pogodba sklene le med imetnikom/imetnico karte in zadevnim partnerskim podjetjem. Samo partnerska podjetja, katerih storitve se uporabljajo, so dejavna na lastno odgovornost, samostojna in odgovorna imetniku/imetnici karte.


12. Veljavna zakonodaja / sodna pristojnost:

Za vse pravne spore, ki izhajajo iz uporabe ali koriščenja karte Kärnten Card, velja avstrijsko pravo. Sodna pristojnost je pristojno sodišče na sedežu IGKC.

 

13. Izjava o varstvu podatkov:

Za uporabo in izdajo karte Kärnten Card bodo obdelani osebni podatki (ime, priimek, (naziv), datum rojstva, poštni in e-naslov), za kar ste nam svoje soglasje dali v okviru nakupa karte Kärnten Card. Pri nakupu tedenske vozovnice Kärnten Card z uporabo Print @ Home je nujno, da naložite fotografijo, da preprečite zlorabo.Te osebne podatke bomo z naših prodajnih mest za centralno obdelavo in upravljanje karte Kärnten Card prenesli na IGKC, ki jih bo uporabila v namene centralne statistike oziroma upravljanja ter za uporabo s karto Kärnten Card povezanih ponudb storitev predala komercialnim partnerskim podjetjem, ki so samostojna in dejavna na lastno odgovornost. To soglasje lahko z učinkom v prihodnosti kadar koli prekličete, ne da bi v pisni obliki navedli razloge za prihodnost. V primeru preklica bo karta Kärnten Card blokirana in s tem se konča nadaljnja upravičenost do storitev.

Vaši osebni podatki ne bodo posredovani partnerjem Kärnten Card za analizo ali oglaševanje brez vašega izrecnega soglasja. To ne velja za kartice, ki so bile naložene v okviru akcije koroških družinskih kart. Tu se podatki posredujejo deželi Koroški za namene analize.

Vsi osebni podatki bodo po poteku zakonsko določenih rokov anonimirani. Načeloma vam pripadajo pravice do informacij, popravka, izbrisa, omejitve, prenosljivosti podatkov, preklica in ugovora. Če menite, da obdelava vaših podatkov na kakršen koli način krši Zakon o varstvu podatkov ali vaše zahtevke za varstvo podatkov, se lahko pritožite na nadzorni organ. V Avstriji je to organ za varstvo podatkov.

 

V primeru vprašanj se obrnite na:
Interessensgemeinschaft Kärnten Card Betriebe
Trattengasse 32
9500 Villach
Tel.: 04242/90 525
E-pošta: office@kaerntencard.at

Za več podrobnosti si oglejte našo politiko o zasebnosti na naši spletni strani www.kaerntencard.at/datenschutz.pdf.

Wir verwenden Cookies um Besuche auf unserer Website zu verfolgen. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Detaillierte Informationen über den Einsatz von Cookies auf dieser Website erhalten Sie durch Klick auf Datenschutzerklärung

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen